เหรียญรุ่นเสือยืน ใหญ่-เล็ก ปี 2520 หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จันทบุรี

เสือยืนพิมพ์ใหญ่ ปี 2520

เสือยืนพิมพ์ใหญ่ ปี 2520 หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จันทบุรี

CHANGE LANGUAGE
Powered by